Kezelt adatok köre

Forrás

név, e-mail cím, tranzakció azonosító, megvásárolt termék neve, össszege

PayPal

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full#2