Általános szerződési és felhasználási feltételek

2021 május 1-től visszavonásig

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Textil Suli Iskola (a továbbiakban: Szolgáltató) tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint annak szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeit rögzítse. Kérjük továbbá, hogy olvassa el figyelmesen a jelen ÁSZF rendelkezéseit követő Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat is.

A Szolgáltató neve: Véssey Anna, 54188657

• Székhelye: 1126 Budapest, Kléh István utca 6.

• Adószáma: 79278573-1-43

• Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

• Elérhetőségei: info@textilsuli.hu

A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,

amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

ADATKEZELÉS

A Szolgáltató jogosult a Résztvevő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat

harmadik félnek a Résztvevő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás. A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

 

TITOKTARTÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Résztvevő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Résztvevő másképpen rendelkezik.

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A tanfolyamokra való érvényes jelentkezésre az info@textilsuli.hu e-mail címen keresztül történő regisztrációt követően, vagy a www.textilsuli.hu weboldal bármely kurzus aloldalán elküldött jelentkezést követően, a kiválasztott tanfolyam díjának a Szolgáltató részére megfelelő módon és előírt határidőben történő megfizetése esetén van lehetőség. A regisztrációról a Szolgáltató minden esetben válasz e-mail-ben 2 napon belül értesíti a jelentkezőt. A jelentkező csak úgy tud bármilyen tanfolyamon részt venni, hogy a jelentkezéskor elolvassa és elfogadja jelen ÁSZF-et.

Ön (tanfolyami résztvevő, továbbiakban: Résztvevő) a továbbiakban, a tanfolyamra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, és annak minden pontjával egyetért.

A tantermi tanfolyamainkat elsősorban 16 éves kortól ajánljuk, de felnőtt felügyelettel gyermekeket is –10-12 éves kortól a tanfolyam nehézségi fokától függően – szívesen várunk. Ebben az esetben a tanfolyam díját mindkét főre – azaz a résztvevő gyermekre és az őt kísérő felnőttre – nézve teljes áron számoljuk fel.

KIZÁRÓ OKOK:

Nem lehet Résztvevő az, aki a jelentkezéskor:

 • vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja, vállalkozója, alvállalkozója vagy egyéb közreműködője, olyan gazdasági társaságnak vagy egyéb szervezetnek, amely az Textil Suli tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végez (a továbbiakban: Versenytárs), továbbá Versenytársban közvetett (tag, részvényes) vagy közvetlen érdekeltséggel rendelkezik, illetve ilyen személyek hozzátartozója;

 • textiltervezéssel, szövéssel, divattervezéssel kapcsolatos oktatói tevékenységet végez, ezalól kivételt képeznek a pedagógusoknak szánt oktatói tanfolyam.

III. JELENTKEZÉS MENETE

A tanfolyamokra történő jelentkezés menete:

1. Bankkártyás fizetés:

Az résztvevő  aSzolgáltató weblapján bármelyik általa kiválasztott tanfolyamra a megvásárolom gombbal tud kattintatni. A résztvevő ebben az esetben az Online Bankkártyás felületre érkezik, ahol bankkártyás vásárlással tudja kiegyenlíteni az adott termék (pl. tanfolyam, videókurzus) árát.

Sikeres vásárlás esetén a résztvevő emailben kapja meg számláját, valamint további teendőit a tanfolyammal kapcsolatban.

Sikertelen vásárlás esetén a résztvevő automatikus emailt kap a Szolgáltatótól a vásárlás sikertelenségéről, valamint az újrafizetési lehetőségekről.

2. Banki átutalás:

A résztvevőnek lehetősége van bármely szolgáltatást banki átutalással is kiegyenlíteni, ezesetben fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval az info@textilsuli.hu emailcímen, és  a Szolgáltató megküldi számára a részleteket.

Átutalás esetében az élő tanfolyamokat (tantermi/online) megelőző 4 munkanappal szükséges megtörténnie az utalásnak, hogy a résztvevő részt tudjon venni a tanfolyamon.

 

Lásd továbbá jelen ÁSZF IX. pontját (fizetési módja)


IV. TANTERMI TANFOLYAMOK MENETE

A csoportos tanfolyamokat legalább négy jelentkező érvényes jelentkezése esetén tartjuk meg. A tanfolyamok maximális létszáma 15 fő. Amennyiben az adott tanfolyam bármely kurzusa a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ideértve azt az esetet is, amikor a jelentkezők száma nem érte el a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszámot), a már befizetett tanfolyam díja bármely tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a már megfizetett tanfolyam díját a Szolgáltató visszafizeti részére.

A jelentkezőket a részvételi szándékukról szóló e-mailek időbeli beérkezési sorrendje alapján regisztrálja a szolgáltató. Amennyiben az adott tanfolyam elérte a maximális létszámot, a Szolgáltató erről az ezt követően jelentkezőt köteles 2 napon belül értesíteni. A regisztrációs válasz e-mailt követően a jelentkező jelentkezése az adott tanfolyam díjának jelen ÁSZF IX. pontja szerint történő megfizetésével válik érvényessé.

A résztvevő késése esetén nincs lehetőségünk a kurzus időtartamának meghosszabbítására, azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

Az adott tanfolyam fő témájának, valamint az egyes alkalmak altémájának ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el a szövéseket, egyéb munkáikat a jelenlévő oktató irányításával. Az egyéni tanfolyamokon készült szövések, elkészített anyagok az adott kurzus végeztét követően hazavihetőek.
 

IV/a. SZÖVŐKERET BÉRLÉS ÉS VÉTEL

A résztvevőknek lehetőségük van az általuk használt szövőkeretek megvásárlására, illetve kölcsönzésére is. A kölcsönzés esetében a résztvevő köteles kifizetni a szövőkeret teljes összegét előzetesen letétként, mely letéti összeg 50%-át a keret használatának befejezését követően – legkésőbb a következő, Szolgáltató által indítandó tanfolyam kezdési időpontját megelőzően – a szövőkeret visszaszolgáltatásával a Szolgáltató a résztvevő részére visszafizeti. Amennyiben nem történik meg a résztvevő részéről a szövőkeret visszaszolgáltatása, nincs lehetősége a fenti összeg visszaigénylésére sem.

A Szolgáltató külön szolgáltatása a szövőkeret bérlési lehetőség, mely fizikailag helyben történik a Szolgáltató által erre a célra bérelt helyszínen.

A szövőkeret bérlésének módja:

Emailen (info@textilsuli.hu) vagy a textilsuli.hu/szovo-studio weblapon leadott jelentkezési lapon keresztül lehet leadni a bérlési szándékot. A jelentkezés folyamán szükséges megadni a kívánt óraszámot (2/4/8/10), valamint a bérelni kívánt szövőkeret méretét. A Szolgáltató válasze-mailben értesíti a jelentkezőt a bérlés részleteiről, a fizetési módokról.

A Szövőstúdiót a Szolgáltató által elküldött foglalási rendszerben szükséges a kiválasztott órákra befoglalni. Az aktuális heti foglalásokat legkésőbb minden hét hétfő éjfélig szükséges megcsinálni.
 

IV/b. Szövőkeret helyi bérlésének árai:

Szakmai segítség nélküli árak:

 • 2 órás napijegy: 4.000 Ft / fő

 • 4 órás napijegy: 7.000 Ft / fő

 • 8 órás napijegy: 12.000 Ft / fő

Szakmai segítséggel egybekötött árak:

 • 2 órás napijegy: 7.000 Ft / fő

 • 4 órás napijegy: 12.000 Ft / fő

 • Tervkonzultáció (20-30 perc): 4.000 Ft / fő
   

A bérlés ára nem tartalmazza a felhasznált fonalak árát. A felvetést a Szolgáltató egyedileg árazza a bérlő felé, amennyiben a bérlő élni kíván a felvetés szolgáltatással.

A bérlés összegét legkésőbb 3 munkanappal a kívánt bérlési időpont előtt köteles a bérlő a Szolgáltató felé megfizetni.

A befizetett bérlés összegét a bérlő 3 héten belül jogosult legkésőbb felhasználni.

IV/c. Szövőstúdió használatának feltételei

A Szövőstúdió használata során keletkezett személyi sérülésekért a Szolgáltató felelőséggel nem tartozik. A Stúdiót a bérlő saját felelősségére használhatja.

A Stúdió területén papucs használata kötelező, melyet a Szolgáltató biztosít a bérlő számára, de a bérlő jogosult saját benti lábbeli használatára is.

A Stúdióba a bérlő a létszám maximum miatt nem érkezhet hamarabb és nem tartózkodhat tovább, mint az általa bérelt időintervallum. Amennyiben mégis hamarabb érkezik, köteles az utcán várakozni, ameddig az időpontja eljön.

A Stúdióba való belépéskor a kezek fertőtlenítése kötelező.

A Stúdiót a járványügyi helyzetnek megfelelően, csak maszk használatával lehet igénybe venni.

A maszkot a bérlő rendeltetésszerűen köteles használni, azaz az orrát is eltakarva.

A Stúdióban egyszerre jelen lévő bérlők száma maximum 3 fő.

A Stúdióban szabadon használható teakonyha: vízforraló, kávéfőző, mikrohullámú sütő, bögrék, tányérok, evőeszközök. A teakonyha eszközeit használat után a bérlő köteles elmosni, megtisztítani az erre kijelölt helyen.

A szövéshez alkalmatos eszközöket használat után a bérlő köteles a "használt" címkével ellátott tárolóba tenni.

A Szövőstúdió használata közben használt, a Szolgáltató birtokában lévő fonalakat a szövés után a Szolgáltató és a bérlő elszámolják egymással.
 

IV/d. Szövőstúdió bérlésének lemondási feltételei

A Szövőstúdióba való bejelentkezés után  a bérlő jogosult a befoglalt dátumot visszamondani.

 • Amennyiben az időpont előtt 3 munkanappal történik a lemondás: a bérlés összegét jogosult a bérlő felhasználni más alkalomra, legkésőbb 2 héten belül.

 • Amennyiben a befoglalt időpont előtt 2 munkanappal történik a lemondás: a bérlő a bérlés összegének 50%-át jogosult másik alkalomra felhasználni legkésőbb 2 héten belül.

 • Amennyiben a befoglalt időpont előtt 1 munkanappal történik a lemondás: a bérlő elveszíti a bérlési díjat, azt nem jogosult más időpontra felhasználni.

 

V. VIDEÓKURZUSOK  MENETE

A résztvevő a jelentkezés, valamint a tanfolyam díjának rendezése után jogosultságot kap az online felületen a megrendelt tananyagokhoz. A jogosultság a jelentkezés alapján meghatározott időre szól.

A sikeres befizetés után a Szolgáltató értesíti a résztvevőt az online felületen történő regisztrálás részleteiről. A résztvevő jogosult a regisztrációt a vásárlástól számított 6 hónapon belül elvégezni. A regisztráció a tanfolyam megkezdését jelenti. A regisztrációt a Szolgáltató először jóváhagyja, ezután a résztvevő a regisztrált adataival belépési jogosultságot nyer az online felületre. A hozzáfárási idő mindig a regisztráció jóváhagyásának napjától számolódik! Az online  felületen a résztvevő hozzáfér azokhoz a tanfolyamokhoz, melyeket megvásárolt, valamint olyan időintervallumig fér hozzá, melyet megvásárolt. A jogosultságot a résztvevő külön díjazás ellenében meghosszabbíthatja a vásárlástól számított 365 napon belül.

A résztvevő hibájából adódóan ki nem használt tanfolyamot a Szolgáltató nem hosszabbítja meg. Amennyiben a tanfolyamok a Szolgáltató hibájából nem elérhetőek (pl.honlap leállás), az elérési szünet idejével a Szolgáltató jogosult a résztvevő számára meghosszabbítani a hozzáférését az adott tanfolyamhoz.

VI. TANFOLYAMOK FŐ ÉS ALTÉMÁI

A Szolgáltató a fő- és altémák meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja.


VII. KAPCSOLATTARTÁS

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az e-mailes regisztráció során megadott e-mail címen (illetve esetlegesen megadott telefonszámon) keresztül, továbbá személyesen történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím megfelelőségéért, továbbá az e-mail szolgáltatás megfelelő működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvételnek a fenti okok alapján történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.


VIII. TANFOLYAMI DÍJAK

Bármilyen tanfolyam esetében a Szolgáltató jogosult az árak változtatására. A weblapon feltüntetett árak, mindig az aktuális árakat jelentik.

1. Tantermi tanfolyamok esetén:

A tanfolyamok konkrét díjai mindig a honlapon vannak feltüntetve az adott tanfolyamnál (www.textilsuli.hu)

A szövés workshopok díja tartalmazza az oktató által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő – szövéskészítést, a szükséges alapanyagokat, a szövés elkészítéséhez szükséges eszközök használatát. A textilelőkészítő tanfolyam esetében a tanfolyami díj tartalmazza az alapanyagok és alapeszközök használatát (pl.: papír, festék, ecset, olló stb.), ugyanakkor nem foglalja magában a szükség-, illetve igényszerűen felmerülő további anyagok használatát.

2. Videókurzusok  esetén
Az online videókurzusok díjszabása az adott tanfolyam weboldalán található.

3. Magán oktatás (online/offline):

A jelentkezőnek mindegyik fent megnevezett csoportos tanfolyamra van lehetősége egyéni tanfolyam formájában is kérni a jelentkezését, amelynek díja bármely fentiek közül kiválasztott tanfolyam esetében az alábbiak szerint alakul (mind online, mind offline formában)​ az aktuális árak ezen a inken feltüntetve:

https://www.textilsuli.hu/maganoktatas

 • A magán oktatás bérleteket a vásárlástól számítva 3 héten belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a bérlet elavul!

 • A magán oktatás bérletei különböző idő egységeket tartalmaznak, ezeket egyéni módon is van lehetőség felhasználni, de minden esetben külön megegyezés tárgyát képzi a résztvevő és a Szolgáltató között!

 • A magán oktatás bérleteinek lejárati ideje a vásárlástól számítandó, meghosszabbítani csak külön díjszabás esetén lehetséges!

 • A magán oktatás bérleteket csak hétköznap lehetséges felhasználni, hétvégén és ünnepnapokon egyéni egyeztetés és felár ellennében van rálehetőség!

 • A megvásárolt bérlet időtartama tartalmazza az online kapcsolattartás formáit (email, videochat,stb.), a feladatok előkészítését, kitalálását és ütemezését. A megvásárolt bérlet időtartama nem tartalmazza egyéb online tanfolyamok videó és egyéb anyagait, ezeket külön díjszabással van lehetősége a résztvevőnek megvásárolni.

Az online konzultáció időpontját a Szolgáltató Google Naptárban rögzíti és elküldi az esemény meghívóját a résztvevőnek. A foglalás után a résztvevő megerősíti a foglalást. Amennyiben a résztvevő nincs jelen az egyeztetett időpontban, a Szolgáltató nem felelős  a konzultáció meghiúsulásáért, így újabb konzultációs lehetőséget csak újabb díjszabás ellenében tud adni.

Lemondási feltételek:

1 nappal a beidőzített időpont előtt az adott alkalom 50%-os felszámolása a bérletből

Az adott alkalom napján történő lemondás esetén az aktuális alkalom 100%-os felszámolása a bérletből.

AJÁNDÉKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Bármely online magán oktatás / videókurzus is vásárolható ajándékba.

Ezesetben a vásárláskor / később emailben a vásárló értesíti a Szolgáltatót, hogy ajándékba szeretné adni a megvásárolt tantermi tanfolyamot/videókurzust. A Szolgáltató a résztvevő egyéni kérésére 48 órán belül nyomtatható, névre szóló ajándékkártyát küld elektronikus úton a vásárlónak.

Az online és a tantermi oktatásra vásárolt ajándékkártyák egymással fel nem cserélhetőek. Az online oktatásra vásárolt ajándékkártya csak online oktatásra, a tantermi oktatásra vásárolt ajándékkártya csak tantermi oktatásra felhasználható. Kivételt képez, amennyiben a Szolgáltató extrém esetben másképp nem dönt.

 • ​Az ajándékkártyák felhasználására a vásárlástól számított 6 hónap áll rendelkezésre.​

 • Az adott ajándékkártyát egy tanfolyamra lehet csak felhasználni.​

 • A teljes tantermi tanfolyamok a Szolgáltató által megjelölt vannak, ezeken a napokon lehet csak felhasználni az erre megváltott kártyákat.​

 • Az ajándékkártya lejárati ideje nem meghosszabbítható.

 • Az ajándékkártyákat az iskola mindig épp aktuális áraival lehet felhasználni.​

 • Az ajándékba kapott összeget magán oktatásra is fel lehet használni, a magán oktatás árai fognak vonatkozni a beszámításnál.​

 • Az ajándékkártyák visszaváltására nincs lehetőség, de az ajándékkártya nem névre szóló, tehát átruházható másra.

 

IX. FIZETÉS MÓDJA

a. Banki átutalás

Ebben az esetben a jelentkező köteles az általa kiválasztott tanfolyam díját banki átutalással a Szolgáltató részére megfizetni. A regisztráció a jelentkező által átutalt összegnek a Szolgáltató alább megjelölt bankszámlaszámán történő jóváírását követően válik érvényessé. Tantermi oktatás esetén ennek megfelelően a jelentkezőnek szükséges az átutalást úgy kezdeményeznie, hogy a tanfolyam díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírására legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 2 munkanappal kerüljön sor. Online tanfolyam esetén a fizetés beérkezésének időpontjától számítja a Szolgáltató a hozzáférési jogosultságot.

A banki átutalás adatai:

Szolgáltató Kedvezményezettként történő megnevezése: Véssey Anna

Szolgáltató (Kedvezményezett) bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank, 12011179-00295636-00100000

Az átutalás során a Közlemény rovatba a jelentkező köteles az alábbiakat feltüntetni:

 • a jelentkező számlázási neve, címe

b. Készpénzes fizetés

A COVID-19 miatt a Szolgáltatónak 2020 márciusától határozatlan ideig nem áll módjában készpénzes fizetést elfogadni.

Vészhelyzeten kívüli állapotban tantermi oktatás esetén:

Ebben az esetben a jelentkező – a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelően – legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 4 munkanappal – köteles az aktuális tanfolyam díját a Szolgáltató részére készpénzben megfizetni.

Videókurzus  vásárlása esetén nincs lehetőség készpénzes fizetésre.

Mind a banki átutalással, mind a készpénzes formában történő megfizetés alatt a kiválasztott tanfolyam (akár egy, akár több alkalmas tanfolyamról van szó) díjának egy összegben történő megfizetését kell érteni. Többalkalmas tanfolyamot érintő esetlegesen felmerülő részletfizetési igény a Szolgáltatóval történő további megbeszélés és megegyezés tárgyát képezi.
 

c. Bankkártyás fizetés
 

A Textil Suli honlapján minden terméket alapvetően bankkártyás fizetéssel tud a vásárló kiegyelíteni. A Bankkártys fizetés tájékoztatója megtalálható a fizetési felületen.

 

SZÁMLÁZÁS

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget, papíralapú számlát állít ki és küldi el emailen a résztvevőnek. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll,azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben a Résztvevőnek szüksége van a számla nyomtatott verzójára, és azt ő maga nem tudja kinyomtatni, úgy a Szolgáltató postázási költség ellenében postázza a résztvevőnek. Amennyiben a résztvevő elektronikus számlát kér, úgy a Szolgáltató 15 ft megfizetése ellenében kiállítja az elektronikus számlát. Elektronikus számla igényét a résztvevőnek előre jeleznie kell.

 

X.TANFOLYAMON VALÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

 1. Tantermi oktatás esetén: 
  a. Higiénia és biztonság. A tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

· egészségi állapota, személyes higiénéje az oktató, továbbá az adott kurzus többi jelenlévő résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti;

· az iskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

· magatartásával a kurzuson az oktató vagy a résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

· viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők az oktatási helységet, valamint annak felszerelési tárgyait, és a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

b. Személyiségi jogok

A Szolgáltató előzetes szóbeli vagy írásbeli engedélye nélkül tilos a kurzusokon fotók és videóanyagok készítése, továbbá azoknak engedély nélkül történő bárminemű felhasználása, közlése. A Szolgáltató hozzájárulásával készített fotók és videóanyagok esetében – amennyiben azok bármilyen közösségi oldalon megosztásra kerülnek – minden esetben szükséges feltüntetni az alábbiakat:

 • A Szolgáltató pontos megnevezése, továbbá a tanfolyam típusa, vagy

 • amennyiben lehetőség van rá, az adott tartalomban Szolgáltató és a tanfolyam típusának megfelelő hivatkozással történő megjelölése.

Amennyiben a Szolgáltató olyan fotó- és videófelvételeket kíván készíteni tanfolyamain, melyeken a résztvevők esetlegesen megjelenhetnek/szerepelhetnek, és amely felvételek a Szolgáltató honlapján, valamint közösségi médiacsatornáin közlésre kerülhetnek, e szándékáról – azok készítését megelőzően – a résztvevőket köteles tájékoztatni. Amennyiben bármely résztvevő kifejezetten felismerhető módon szerepelne/feltűnne a készíteni kívánt fotó- illetve videófelvételeken, saját szereplését/feltűnését, illetve ezen felvételek bárminemű felhasználását, megosztását és közlését a Szolgáltatóval szemben jogában áll a helyszínen, a készítés időpontjában személyesen, szóban megtagadni. Kizárólag a fentiekkel ellenkező esetben, azaz a résztvevő szóban történő kifejezett beleegyező nyilatkozata esetén jogosult a Szolgáltató a fent említett felvételeknek – a résztvevő szereplésével/feltűnésével történő – készítésére, illetve ezen felvételek saját céllal történő felhasználására, megosztására és közlésére. A Szolgáltató köteles az adott résztvevő megtagadó vagy beleegyező nyilatkozatának megfelelően eljárni. A résztvevő a helyszínen szóban, személyesen megtett – megtagadó vagy beleegyező – nyilatkozatát követően ezekkel a felvételekkel összefüggésben a Szolgáltató irányába a továbbiakban semmilyen anyagi- vagy eljárásjogi igényt nem támaszthat, kivéve amennyiben a Szolgáltató a rá vonatkozó, a jelen ÁSZF X. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.

c. Szerzői jogok

A Szolgáltató tanfolyamain készült szövéseket, anyagokat, egyéb végtermékeket a résztvevő jogosult különböző kiállításokon, a nagyközönség számára bemutatni, azonban minden esetben köteles feltüntetni, hogy az adott szövés, anyag, illetve egyéb termék a Szolgáltató tanfolyama során készült. Ez alól kizárólag a Szolgáltató általi kifejezett felmentés esete képezhet kivételt.

Tilos a Tananyag sugárzása, azaz érzékelhetővé tétele távollévők számára képeknek és hangoknak, vagy technikai megjelenítésüknek vezeték vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló átvitelével (pl. hozzáférhetővé tétele az Interneten, ideértve a közösségi oldalakat is). Tilos továbbá Tananyagot elektronikus üzenetküldő alkalmazással (pl. Messenger, Viber stb.) továbbítani.

2. Online oktatás esetén:

a. Szerzői jogok

A Szolgáltató online tanfolyamai és tananyagai teljes egészében a Szolgáltató szellemi tulajdonát képzik. Így a tanfolyamok tudásanyagát, videóit, szöveges dokumentumait, hanganyagait a résztvevő harmadik fél számára nem adhatja tovább, azokat tovább nem taníthatja, a megvásárolt tananyagokat csak és kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatja, az oldalhoz történő hozzáférési anyagait sem adhatja át harmadik fél számára.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titkot tartalmazó tananyagot a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül sem haszonszerzési céllal, sem haszonszerzési cél nélkül semmilyen módon nem hasznosítja, mással nem közli és nem hozza nyilvánosságra.

A Résztvevő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Résztvevő felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató értesül a résztvevő általi szerzői jogi vagy szellemi tulajdoni visszaéléssel a Szolgáltató jogi úton kér kárpótlást az őt ért károkra.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jog megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását kérni, továbbá többek között követelheti

 • a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

 • a jogsértő szolgáltatás nyújtásának megtiltását;

 • a jogsértő általi adatszolgáltatást a jogsértésben résztvevőkről, a jogsértő hasznosításra kialakított üzleti kapcsolatokról;

 • a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

 • kártérítést és

 • az ügyben hozott határozat közzétételét napilapban vagy az internet útján.

A jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos költségek a jogsértőt terhelik.
 

XI. TANFOLYAM ELMARADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tantermi tanfolyamok előre meghirdetett időpontját vagy tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról,  időpont-változásról, illetve a megváltozott tematikáról a Szolgáltató legalább 72 órával az adott kurzus időpontja előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában a jelentkező által befizetett tanfolyam díja bármely későbbi időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

XII. LEMONDÁSI FELTÉTELEK, PÓTLÁS

 1. Tantermi oktatás és élő online tanfolyamok esetén:

A jelentkezés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, amíg a jelentkező írásban másképp nem ad információt.

A kiválasztott tanfolyamot megelőzően:

 • a. 8-6 munkanap közötti lemondás esetén, a jelentkező jogosult a befizetett tandíjat ingyenesen másik tanfolyamra felhasználni. Amennyiben a jelen ÁSZF alapján meghatározott felek közötti jogviszonytól a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik, további kurzuson részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató köteles részére visszatéríteni.

 • b. 5-4 munkanap közötti lemondás esetén a jelentkező köteles tudomásul venni, hogy a tanfolyam díjának 50%-át köteles a Szolgáltató számára megfizetni. Befizettet tanfolyam esetén a Szolgáltató a teljes tanfolyami díj 50%-át 30 napon belül a jelentkezőnek visszafizeti. Amennyiben a jelentkező más tanfolyamon szeretné a befizetett díjat felhasználni, ezt további 50% megfizetésével tudja megtenni. 

 • c. 3-nál kevesebb munkanappal történő lemondás esetén a tanfolyami díjat a jelentkező semmilyen módon nem tudja visszakapni. Következő tanfolyamra pedig  az eredeti tanfolyam díjának plusz annak 50%-ának megfizetésével tud csak részt venni.

 • ​d. Tanfolyamon belüli alkalom pótlására csak akkor van lehetőség, ha az alkalom a Szolgáltató hibájából kifolyólag nem kerül megrendezésre (pl. betegség)

 • Amennyiben a résztvevő nem tud részt venni bármilyen okból a tanfolyam egy vagy több alkalmán, annak/azoknak pótlására nincs lehetőség. Amennyiben a tanfolyam alkalma mindkét fél hibáján kívül eső okokból (vis major, pl. bombariadó, járványhelyzet) nem tud megrendezésre kerülni, a felek közös megegyezéssel döntenek az alkalom pótlásáról, annak idejéről és módjáról.

2. Magán oktats esetén:

 • 1 naptári nappal a leegyeztetett és beidőzített időpont előtt történő lemondás esetén: az adott alkalom 50%-os felszámolása történik a bérletből

 • Az adott időpont napján történő lemondás esetén: az aktuális alkalom 100%-os felszámolása történik a bérletből.

3. Videókurzusok esetén:

Videókurzusok esetén a résztvevő abban az esetben élhet az elállás jogával, amennyiben a tanfolyami regisztrációjának megerősítése még nem történt meg, tehát nem lépett be az oktatási felületre. Ebben az esetben a fizetést követő 14 naptári nap áll rendelkezésre, hogy a résztvevő az elállási jogával éjen. Ugyanez áll az online letölthető tartalmakra is (pl. Szövés munkafüzet, e-bookok): miután a letöltés megtörtént, elállással nem tud élni a jelentkező.

A Szolgáltató az elállás napjától számított 30 naptári napon belül köteles a tanfolyam díját a résztvevőnek visszautalni. Elállás esetén, amennyiben a tanfolyam részekén eszközöket, nyomtatott tananyagot is vásárolt a résztvevő, és azoktól is elállna, úgy sértetlen, bontatlan, eredeti állapotban köteles visszaküldeni a Szolgáltató által megjelölt címre az elállástól számított 14 naptári napon belül. Amennyiben a résztvevő az eszközöket megtartaná, úgy azok díját a Szolgáltató felszámolja, és azok díjával csökkentett összeget térít vissza a résztvevő számára az elállástól számított 30 naptári napon belül.

LEMONDÁS MÓDJA

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@textilsuli.hu címre megküldött e-mailben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta[1]  felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

[1] Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van  -telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt