© 2018 Textilsuli.hu

Általános szerződési és felhasználási feltételek

2020 március

 

I. Bevezető rendelkezések

 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Textil Suli Iskola (a továbbiakban: Szolgáltató) tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint annak szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeit rögzítse. Kérjük továbbá, hogy olvassa el figyelmesen a jelen ÁSZF rendelkezéseit követő Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat is.

A Szolgáltató: Véssey Anna, 54188657

• Székhely: 1126 Budapest, Kléh István utca 6.

• Adószám: 79278573-1-43

• Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

• Elérhetőségek: info@textilsuli.hu

 

II. Részvételi feltételek

 

A tanfolyamokra való érvényes jelentkezésre az info@textilsuli.hu e-mail címen keresztül történő regisztrációt követően, vagy a www.textilsuli.hu weboldal bármely kurzus aloldalán elküldött jelentkezést követően, a kiválasztott tanfolyam díjának a Szolgáltató részére megfelelő módon és előírt határidőben történő megfizetése esetén van lehetőség. A regisztrációról a Szolgáltató minden esetben válasz e-mail-ben 2 napon belül értesíti a jelentkezőt, amely értesítés részét képezi jelen ÁSZF-et tartalmazó dokumentum is.

Ön a továbbiakban, a tanfolyam díjának befizetésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, és annak minden pontjával egyetért.

 

A tanfolyamainkat elsősorban 16 éves kortól ajánljuk, de felnőtt felügyelettel gyermekeket is –10-12 éves kortól a tanfolyam nehézségi fokától függően – szívesen várunk. Ebben az esetben a tanfolyam díját mindkét főre – azaz a résztvevő gyermekre és az őt kísérő felnőttre – nézve teljes áron számoljuk fel.

 

A csoportos tanfolyamokat legalább négy jelentkező érvényes jelentkezése esetén tartjuk meg. A tanfolyamok maximális létszáma nyolc fő. Amennyiben az adott tanfolyam bármely kurzusa a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ideértve azt az esetet is, amikor a jelentkezők száma nem érte el a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszámot), a már befizetett tanfolyam díja bármely tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a már megfizetett tanfolyam díját visszafizetjük részére.

A jelentkezőket a részvételi szándékukról szóló e-mailek időbeli beérkezési sorrendje alapján regisztráljuk. Amennyiben az adott tanfolyam elérte a maximális létszámot, a Szolgáltató erről az ezt követően jelentkezőt köteles 2 napon belül értesíteni. A regisztrációs válasz e-mailt követően a jelentkező jelentkezése az adott tanfolyam díjának jelen ÁSZF VII. pontja szerint történő megfizetésével válik érvényessé.

 

A tanfolyamokra történő jelentkezés menete:

 1. A jelentkező e-mail-ben elküldi az info@textilsuli.hu e-mail címre nevét, e-mail címét, valamint annak a tanfolyamnak a nevét és kezdési dátumát, amelyen részt kíván venni, vagy a www.textilsuli.hu weboldalon a kiválasztott kurzus aloldalon kitölti a szükséges adataival a jelentkezés részt és az „Elküldöm a jelentkezést” gombra kattint.

 2. A jelentkezés elfogadásáról válasz e-mail-ben érkezik visszajelzés a Szolgáltató részéről (regisztráció), ami az alábbiakat tartalmazza:

  • Tanfolyam helyszíne

  • Tanfolyam időpontja

  • Tanfolyam díja és megfizetésének határideje, feltételei

  • További szükséges tudnivalók

 3. Az adott tanfolyam díját banki átutalással vagy személyesen a tanfolyam első alkalmát megelőzően legkésőbb 4 munkanappal szükséges a Szolgáltató részére megfizetni. A tanfolyam díja megfizetésének részleteit jelen ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

 

III. A tanfolyamok menete

 

A csoportos tanfolyamok esetében egy-egy alkalom (kurzus) hossza 3 óra, míg egyéni tanfolyamok esetében 2 óra. A résztvevő késése esetén nincs lehetőségünk a kurzus időtartamának meghosszabbítására, azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

Az adott tanfolyam fő témájának, valamint az egyes alkalmak altémájának ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el a szövéseket, egyéb munkáikat a jelenlévő oktató irányításával. Az egyéni tanfolyamokon készült szövések, elkészített anyagok az adott kurzus végeztét követően hazavihetők.

A résztvevőknek lehetőségük van az általuk használt szövőkeretek megvásárlására, illetve kölcsönzésére is. A kölcsönzés esetében a résztvevő köteles kifizetni a szövőkeret teljes összegét előzetesen letétként, mely letéti összeg 50%-át a keret használatának befejezését követően – legkésőbb a következő, Szolgáltató által indítandó tanfolyam kezdési időpontját megelőzően – a szövőkeret visszaszolgáltatásával a Szolgáltató a résztvevő részére visszafizeti. Amennyiben nem történik meg a résztvevő részéről a szövőkeret visszaszolgáltatása, nincs lehetősége a fenti összeg visszaigénylésére sem.

Online tanfolyamok menete:

A résztvevő a jelentkezés, valamint a tanfolyam díjának rendezése után jogosultságot kap az online felületen a megrendelt tananyagokhoz. A jogosultság a jelentkezés alapján meghatározott időre szól. A jogosultságot a résztvevő külön díjazás ellenében meghosszabbíthatja.

 

IV. Tanfolyam fő- és altémái

 

A Szolgáltató a fő- és altémák meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja.

 

V. Kapcsolattartás

 

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az e-mailes regisztráció során megadott e-mail címen (illetve esetlegesen megadott telefonszámon) keresztül, továbbá személyesen történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím megfelelőségéért, továbbá az e-mail szolgáltatás megfelelő működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvételnek a fenti okok alapján történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

VI. Tanfolyam díjak

 

Személyes csoportos tanfolyam díjak:

 • Szövés tanfolyam (5 alkalom) = 35 000 forint/fő

 • Szőnyeg szövő tanfolyam (5 alkalom)= 80 000 forint/fő

 • Textil előkészítő tanfolyam (5 alkalom) = 35 000 forint/fő

A fenti, csoportos tanfolyamok bármelyikének elvégzése után az azt követő tanfolyamra ugyanazon jelentkező részére a tanfolyam teljes árából 5 % kedvezményt biztosítunk. Ugyanazon jelentkező harmadik tanfolyamre történő jelentkezése esetén 10%, negyedik tanfolyamra történő jelentkezése esetén már 15% kedvezményt biztosítunk. A tanfolyamok számát egy tanéven belül számoljuk.

A szövés tanfolyam díja tartalmazza az oktató által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő – szövéskészítést, a szükséges alapanyagokat, a szövés elkészítéséhez szükséges eszközök használatát. A textilelőkészítő tanfolyam esetében a tanfolyami díj tartalmazza az alapanyagok és alapeszközök használatát (pl.: papír, festék, ecset, olló stb.), ugyanakkor nem foglalja magában a szükség-, illetve igényszerűen felmerülő további anyagok használatát.

 

A jelentkezőnek mindegyik fent megnevezett csoportos tanfolyamra van lehetősége egyéni tanfolyam formájában is kérni a jelentkezését, amelynek díja bármely fentiek közül kiválasztott tanfolyam esetében az alábbiak szerint alakul:

 

 • Hétközbeni 1 alkalmas magánbérlet: 15 000 forint

 • Hétközbeni 4 alkalmas magánbérlet: 52 000 forint (melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 6 naptári héten belül van lehetőség)

 • Hétközbeni 4 alkalmas kiscsoportos bérlet (2-max.4 fő) 48 000 forint / fő

 • Hétvégi 1 alkalmas magánbérlet: 18 000 forint

 • Hétvégi 4 alkalmas magánbérlet: 64 000 forint (melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 6 naptári héten belül van lehetőség)

 • Hétvégi 4 alkalmas kiscsoportos bérlet (2-max.4 fő) 60 000 forint / fő

 • Kombinált bérletek: egyéni egyeztetés alapján

Az online magán tanfolyamok díjszabásai:

 • hétközbeni magán 60 perces online konzultáció: 7500 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 4 naptári héten belül van lehetőség

 • hétközbeni magán 30 perces online konzultáció: 5000 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 2 naptári héten belül van lehetőség

 • hétközbeni magán 15 perces online konzultáció: 3000 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 1 naptári héten belül van lehetőség

 • hétvégi magán 60 perces online konzultáció: 10000 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 4 naptári héten belül van lehetőség

 • hétvégi magán 30 perces online konzultáció: 7000 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 2 naptári héten belül van lehetőség

 • hétvégi magán 15 perces online konzultáció: 5000 Ft

melynek felhasználására a megvásárlás napjától számított 1 naptári héten belül van lehetőség

Az online magánoktatás idejét kisebb egységekre elosztva is fel lehet használni. Minimum egység: 15 perc. A megvásárolt idő tartalmazza az online kapcsolattartás formáit (email, videochat,stb.), a feladatok előkészítését, kitalálását és ütemezését. A megvásárolt idő nem tartalmazza egyéb online tanfolyamok videó és egyéb anyagait, ezeket külön díjszabással van lehetősége a résztvevőnek megvásárolni.

Egyéb online tanfolyamok díjszabása: kialakítás alatt.

VII. Ajándékkártya felhasználásának feltételei

 

Ajándékkártyát az alábbi összegekben tud a jelentkező egy tanfolyam részleteként megvásárolni:

 • 5000-10000-15000-20000 Ft értékben, melyeket bármilyen tanfolyamra vagy magánoktatásra az ajándékozott fél felhasználhat.

 • Teljes szövés tanfolyam ajándékkártya = 35 000 Ft/fő

 • Teljes szőnyeg szövő tanfolyam ajándékkártya= 80 000 Ft/fő

 • Teljes textil előkészítő tanfolyam ajándékkártya = 35 000 Ft/fő

 • Magán oktatás 4 alkalmas bérlet: 52 000 Ft/fő

 • Bármely online magán oktatás is vásárolható ajándékba.

Az ajándékkártyák felhasználására a vásárlástól számított 365 nap áll rendelkezésre.​

Az adott ajándékkártyát egy tanfolyamra lehet csak felhasználni.​

A 6 hetes tanfolyamok hétfő / kedd esténként , valamint szombat délelőttönként vannak, ezeken a napokon lehet csak felhasználni az erre megváltott kártyákat.​

Az ajándékkártya lejárati ideje nem meghosszabítható.

Az ajándékkártyákat az iskola mindig épp aktuális áraival lehet felhasználni.​

Az ajándékba kapott összeget magán oktatásra is fel lehet használni, a magán oktatás árai fognak vonatkozni a beszámításnál.​

Az ajándékkártyák visszaváltására nincs lehetőség, de az ajándékkártya nem névre szóló, tehát átruházható másra.

 

VIII. Fizetés módja

 

a. Banki átutalás

Ebben az esetben a jelentkező köteles az általa kiválasztott tanfolyam díját banki átutalással a Szolgáltató részére megfizetni. A regisztráció a jelentkező által átutalt összegnek a Szolgáltató alább megjelölt bankszámlaszámán történő jóváírását követően válik érvényessé. Ennek megfelelően a jelentkezőnek szükséges az átutalást úgy kezdeményeznie, hogy a tanfolyam díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírására legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 2 munkanappal kerüljön sor.

A banki átutalás adatai:

Szolgáltató Kedvezményezettként történő megnevezése: Véssey Anna

Szolgáltató (Kedvezményezett) bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank, 12011179-00295636-00100000

Az átutalás során a Közlemény rovatba a jelentkező köteles az alábbiakat feltüntetni:

 • a jelentkező számlázási neve, címe

 • a tanfolyam neve (szövés vagy szövés intenzív vagy előkészítő), továbbá

 • a tanfolyam kezdési időpontja (itt a hónap megnevezése elegendő)

 

b. Készpénzes fizetés

Ebben az esetben a jelentkező – a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelően – legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 4 munkanappal – köteles az aktuális tanfolyam díját a Szolgáltató részére készpénzben megfizetni.

 

Mind a banki átutalással, mind a készpénzes formában történő megfizetés alatt a kiválasztott tanfolyam (akár egy, akár több alkalmas tanfolyamról van szó) díjának egy összegben történő megfizetését kell érteni. Többalkalmas tanfolyamot érintő esetlegesen felmerülő részletfizetési igény a Szolgáltatóval történő további megbeszélés és megegyezés tárgyát képezi.

 

IX. Tanfolyamon való részvételi szabályok

 

a. Higiénia és biztonság

A tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

· egészségi állapota, személyes higiénéje az oktató, továbbá az adott kurzus többi jelenlévő résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti;

· az iskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

· magatartásával a kurzuson az oktató vagy a résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

· viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők az oktatási helységet, valamint annak felszerelési tárgyait, és a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 

b. Személyiségi jogok

A Szolgáltató előzetes szóbeli vagy írásbeli engedélye nélkül tilos a kurzusokon fotók és videóanyagok készítése, továbbá azoknak engedély nélkül történő bárminemű felhasználása, közlése. A Szolgáltató hozzájárulásával készített fotók és videóanyagok esetében – amennyiben azok bármilyen közösségi oldalon megosztásra kerülnek – minden esetben szükséges feltüntetni az alábbiakat:

 • A Szolgáltató pontos megnevezése, továbbá a tanfolyam típusa, vagy

 • amennyiben lehetőség van rá, az adott tartalomban Szolgáltató és a tanfolyam típusának megfelelő hivatkozással történő megjelölése.

 

Amennyiben a Szolgáltató olyan fotó- és videófelvételeket kíván készíteni tanfolyamain, melyeken a résztvevők esetlegesen megjelenhetnek/szerepelhetnek, és amely felvételek a Szolgáltató honlapján, valamint közösségi médiacsatornáin közlésre kerülhetnek, e szándékáról – azok készítését megelőzően – a résztvevőket köteles tájékoztatni. Amennyiben bármely résztvevő kifejezetten felismerhető módon szerepelne/feltűnne a készíteni kívánt fotó- illetve videófelvételeken, saját szereplését/feltűnését, illetve ezen felvételek bárminemű felhasználását, megosztását és közlését a Szolgáltatóval szemben jogában áll a helyszínen, a készítés időpontjában személyesen, szóban megtagadni. Kizárólag a fentiekkel ellenkező esetben, azaz a résztvevő szóban történő kifejezett beleegyező nyilatkozata esetén jogosult a Szolgáltató a fent említett felvételeknek – a résztvevő szereplésével/feltűnésével történő – készítésére, illetve ezen felvételek saját céllal történő felhasználására, megosztására és közlésére. A Szolgáltató köteles az adott résztvevő megtagadó vagy beleegyező nyilatkozatának megfelelően eljárni. A résztvevő a helyszínen szóban, személyesen megtett – megtagadó vagy beleegyező – nyilatkozatát követően ezekkel a felvételekkel összefüggésben a Szolgáltató irányába a továbbiakban semmilyen anyagi- vagy eljárásjogi igényt nem támaszthat, kivéve amennyiben a Szolgáltató a rá vonatkozó, a jelen ÁSZF VIII. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.

c. Szerzői jogok

A Szolgáltató tanfolyamain készült szövéseket, anyagokat, egyéb végtermékeket a résztvevő jogosult különböző kiállításokon, a nagyközönség számára bemutatni, azonban minden esetben köteles feltüntetni, hogy az adott szövés, anyag, illetve egyéb termék a Szolgáltató tanfolyama során készült. Ez alól kizárólag a Szolgáltató általi kifejezett felmentés esete képezhet kivételt.

A Szolgáltató online tanfolyamai teljes egészében a Szolgáltató szellemi tulajdonát képzik. Így a tanfolyamok tudásanyagát, videóit, szöveges dokumentumait, hanganyagait a résztvevő harmadik fél számára nem adhatja tovább, azokat tovább nem taníthatja, a megvásárolt tananyagokat csak és kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatja. Amennyiben a Szolgáltató értesül a résztvevő általi szerzői jogi vagy szellemi tulajdoni visszaéléssel a Szolgáltató jogi úton kér kárpótlást az őt ért károkra.

 

X. Tanfolyam elmaradása, módosítása

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tanfolyamok előre meghirdetett időpontját vagy tematikáját módosítsa.A tanfolyam esetleges elmaradásáról,  időpont-változásról, illetve a megváltozott tematikáról a Szolgáltató legalább 72 órával az adott kurzus időpontja előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában a jelentkező által befizetett tanfolyam díja bármely későbbi időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 

XI. Lemondási feltételek, pótlás

 

A jelentkezés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, amíg a jelentkező írásban másképp nem ad információt.

A kiválasztott tanfolyamot megelőzően:

 

a. 8-6 munkanap közötti lemondás esetén, a jelentkező jogosult a befizetett tandíjat ingyenesen másik tanfolyamra felhasználni. Amennyiben a jelen ÁSZF alapján meghatározott felek közötti jogviszonytól a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik, további kurzuson részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató köteles részére visszatéríteni.

 

b. 5-4 munkanap közötti lemondás esetén a jelentkező köteles tudomásul venni, hogy a tanfolyam díjának 50%-át köteles a Szolgáltató számára megfizetni. Befizettett tanfolyam esetén a Szolgáltató a teljes tanfolyami díj 50%-át 30 napon belül a jelentkezőnek visszafizeti. Amennyiben a jelentkező más tanfolyamon szeretné a befizetett díjat felhasználni, ezt további 50% megfizetésével tudja megtenni. 

 

c. 3-nál kevesebb munkanappal történő lemondás esetén a tanfolyami díjat a jelentkező semmilyen módon nem tudja visszakapni. Következő tanfolyamra pedig szintén további 50% megfizetésével tud csak részt venni.

d. Tanfolyamon belüli alkalom pótlására csak akkor van lehetőség, ha az alkalom a Szolgáltató hibájából kifolyólag nem kerül megrendezésre (pl. betegség). Amennyiben a diák nem tud részt venni bármilyen okból a tanfolyam egy vagy több alkalmán, annak/azoknak pótlására nincs lehetőség. Amennyiben a tanfolyam alkalma mindkét fél hibáján kívül eső okokból (vis major, pl. bombariadó) nem tud megrendezésre kerülni, a felek közös megegyezéssel döntenek az alkalom pótlásáról, annak idejéről és módjáról.

 

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@textilsuli.hu címre megküldött e-mailben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta[1]  felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

 

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

 

[1] Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van  -telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt