Kérdésed van? Írj nekünk! admin@textilsuli.hu

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Textil Suli Iskola (a továbbiakban: Szolgáltató) tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint annak szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeit rögzítse. Kérjük továbbá, hogy olvassa el figyelmesen a jelen ÁSZF rendelkezéseit követő Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat is.

A Szolgáltató neve: Antoni Tamás, 52030084

 • Székhelye: 1192 Budapest, Szigetvári köz 4/2.
 • Adószáma: 68636610-1-43
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Elérhetőségei: info@textilsuli.hu

A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

ADATKEZELÉS

A Szolgáltató jogosult a Résztvevő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Résztvevő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás. A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

TITOKTARTÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Résztvevő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Résztvevő másképpen rendelkezik.

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A tanfolyamokra való érvényes jelentkezésre az info@textilsuli.hu e-mail címen keresztül történő regisztrációt követően, vagy a www.textilsuli.hu weboldal bármely kurzus aloldalán elküldött jelentkezést követően, a kiválasztott tanfolyam díjának a Szolgáltató részére megfelelő módon és előírt határidőben történő megfizetése esetén van lehetőség. A regisztrációról a Szolgáltató minden esetben válasz e-mail-ben 2 napon belül értesíti a jelentkezőt. A jelentkező csak úgy tud bármilyen tanfolyamon részt venni, hogy a jelentkezéskor elolvassa és elfogadja jelen ÁSZF-et.

Ön (tanfolyami résztvevő, továbbiakban: Résztvevő) a továbbiakban, a tanfolyamra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, és annak minden pontjával egyetért.

A tantermi tanfolyamainkat elsősorban 16 éves kortól ajánljuk, de felnőtt felügyelettel gyermekeket is –10-12 éves kortól a tanfolyam nehézségi fokától függően – szívesen várunk. Ebben az esetben a tanfolyam díját mindkét főre – azaz a résztvevő gyermekre és az őt kísérő felnőttre – nézve teljes áron számoljuk fel.

​KIZÁRÓ OKOK:

Nem lehet Résztvevő az, aki a jelentkezéskor:

 • vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja, vállalkozója, alvállalkozója vagy egyéb közreműködője, olyan gazdasági társaságnak vagy egyéb szervezetnek, amely az Textil Suli tevékenységi köréhez hasonló tevékenységet végez (a továbbiakban: Versenytárs), továbbá Versenytársban közvetett (tag, részvényes) vagy közvetlen érdekeltséggel rendelkezik, illetve ilyen személyek hozzátartozója;
 • textiltervezéssel, szövéssel, divattervezéssel kapcsolatos oktatói tevékenységet végez, ezalól kivételt képeznek a pedagógusoknak szánt oktatói tanfolyam.
III. JELENTKEZÉS MENETE

A tanfolyamokra történő jelentkezés menete:

1. Bankkártyás fizetés:

A résztvevő  a Szolgáltató weblapján bármelyik általa kiválasztott tanfolyamra a megvásárolom gombbal tud kattintatni. A résztvevő ebben az esetben az Online Bankkártyás felületre érkezik, ahol bankkártyás vásárlással tudja kiegyenlíteni az adott termék (pl. tanfolyam, videókurzus) árát.

Sikeres vásárlás esetén a résztvevő e-mail-ben kapja meg számláját, valamint további teendőit a tanfolyammal kapcsolatban.

Sikertelen vásárlás esetén a résztvevő automatikus e-mail-t kap a Szolgáltatótól a vásárlás sikertelenségéről, valamint az újrafizetési lehetőségekről.

2. Banki átutalás:

A résztvevőnek lehetősége van bármely szolgáltatást banki átutalással is kiegyenlíteni. Ezesetben az átutaláshoz szükséges adatokat a megrendelés visszaigazoló e-mail-ben küldi meg a Szolgáltató.

Átutalás esetében az élő tanfolyamokat (tantermi/online) megelőző 4 munkanappal szükséges megtörténnie az utalásnak, hogy a résztvevő részt tudjon venni a tanfolyamon.

Lásd továbbá jelen ÁSZF IX. pontját (fizetési módja)

IV. TANTERMI TANFOLYAMOK MENETE

A csoportos tanfolyamokat legalább négy jelentkező érvényes jelentkezése esetén tartjuk meg. A tanfolyamok maximális létszáma 15 fő. Amennyiben az adott tanfolyam bármely kurzusa a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ideértve azt az esetet is, amikor a jelentkezők száma nem érte el a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszámot), a már befizetett tanfolyam díja bármely tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a már megfizetett tanfolyam díját a Szolgáltató visszafizeti részére.

A jelentkezőket a részvételi szándékukról szóló e-mailek időbeli beérkezési sorrendje alapján regisztrálja a szolgáltató. Amennyiben az adott tanfolyam elérte a maximális létszámot, a Szolgáltató erről az ezt követően jelentkezőt köteles 2 napon belül értesíteni. A regisztrációs válasz e-mailt követően a jelentkező jelentkezése az adott tanfolyam díjának jelen ÁSZF IX. pontja szerint történő megfizetésével válik érvényessé.

A résztvevő késése esetén nincs lehetőségünk a kurzus időtartamának meghosszabbítására, azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

Az adott tanfolyam fő témájának, valamint az egyes alkalmak altémájának ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el a szövéseket, egyéb munkáikat a jelenlévő oktató irányításával. Az egyéni tanfolyamokon készült szövések, elkészített anyagok az adott kurzus végeztét követően hazavihetőek.

IV/A. SZÖVŐKERET BÉRLÉS ÉS VÉTEL

A résztvevőknek lehetőségük van az általuk használt szövőkeretek megvásárlására, illetve kölcsönzésére is. A kölcsönzés esetében a résztvevő köteles kifizetni a szövőkeret teljes összegét előzetesen letétként, mely letéti összeg 50%-át a keret használatának befejezését követően – legkésőbb a következő, Szolgáltató által indítandó tanfolyam kezdési időpontját megelőzően – a szövőkeret visszaszolgáltatásával a Szolgáltató a résztvevő részére visszafizeti. Amennyiben nem történik meg a résztvevő részéről a szövőkeret visszaszolgáltatása, nincs lehetősége a fenti összeg visszaigénylésére sem.

A Szolgáltató külön szolgáltatása a szövőkeret bérlési lehetőség, mely fizikailag helyben történik a Szolgáltató által erre a célra bérelt helyszínen.

A szövőkeret bérlésének módja:

Emailen (info@textilsuli.hu) vagy a textilsuli.hu/szovo-studio weblapon leadott jelentkezési lapon keresztül lehet leadni a bérlési szándékot. A jelentkezés folyamán szükséges megadni a kívánt óraszámot (2/4/8/10), valamint a bérelni kívánt szövőkeret méretét. A Szolgáltató válasze-mailben értesíti a jelentkezőt a bérlés részleteiről, a fizetési módokról.

A Szövőstúdiót a Szolgáltató által elküldött foglalási rendszerben szükséges a kiválasztott órákra befoglalni. Az aktuális heti foglalásokat legkésőbb minden hét hétfő éjfélig szükséges megcsinálni.

IV/B. SZÖVŐKERET HELYI BÉRLÉSÉNEK ÁRA

Szakmai segítség nélküli árak:

 • 2 órás napijegy: 4.000 Ft / fő
 • 4 órás napijegy: 7.000 Ft / fő
 • 8 órás napijegy: 12.000 Ft / fő

Szakmai segítséggel egybekötött árak:

 • 2 órás napijegy: 7.000 Ft / fő
 • 4 órás napijegy: 12.000 Ft / fő
 • Tervkonzultáció (20-30 perc): 4.000 Ft / fő
   

A bérlés ára nem tartalmazza a felhasznált fonalak árát. A felvetést a Szolgáltató egyedileg árazza a bérlő felé, amennyiben a bérlő élni kíván a felvetés szolgáltatással.

A bérlés összegét legkésőbb 3 munkanappal a kívánt bérlési időpont előtt köteles a bérlő a Szolgáltató felé megfizetni.

A befizetett bérlés összegét a bérlő 3 héten belül jogosult legkésőbb felhasználni.

IV/C. SZÖVŐSTÚDIÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A Szövőstúdió használata során keletkezett személyi sérülésekért a Szolgáltató felelőséggel nem tartozik. A Stúdiót a bérlő saját felelősségére használhatja.

A Stúdió területén papucs használata kötelező, melyet a Szolgáltató biztosít a bérlő számára, de a bérlő jogosult saját benti lábbeli használatára is.

A Stúdióba a bérlő a létszám maximum miatt nem érkezhet hamarabb és nem tartózkodhat tovább, mint az általa bérelt időintervallum. Amennyiben mégis hamarabb érkezik, köteles az utcán várakozni, ameddig az időpontja eljön.

A Stúdióba való belépéskor a kezek fertőtlenítése kötelező.

A Stúdiót a járványügyi helyzetnek megfelelően, csak maszk használatával lehet igénybe venni.

A maszkot a bérlő rendeltetésszerűen köteles használni, azaz az orrát is eltakarva.

A Stúdióban egyszerre jelen lévő bérlők száma maximum 3 fő.

A Stúdióban szabadon használható teakonyha: vízforraló, kávéfőző, mikrohullámú sütő, bögrék, tányérok, evőeszközök. A teakonyha eszközeit használat után a bérlő köteles elmosni, megtisztítani az erre kijelölt helyen.

A szövéshez alkalmatos eszközöket használat után a bérlő köteles a "használt" címkével ellátott tárolóba tenni.

A Szövőstúdió használata közben használt, a Szolgáltató birtokában lévő fonalakat a szövés után a Szolgáltató és a bérlő elszámolják egymással.

IV/D. SZÖVŐSTÚDIÓ BÉRLÉSÉNEK LEMONDÁSI FELTÉTELEI

A Szövőstúdióba való bejelentkezés után  a bérlő jogosult a befoglalt dátumot visszamondani.

 • Amennyiben az időpont előtt 3 munkanappal történik a lemondás: a bérlés összegét jogosult a bérlő felhasználni más alkalomra, legkésőbb 2 héten belül.
 • Amennyiben a befoglalt időpont előtt 2 munkanappal történik a lemondás: a bérlő a bérlés összegének 50%-át jogosult másik alkalomra felhasználni legkésőbb 2 héten belül.
 • Amennyiben a befoglalt időpont előtt 1 munkanappal történik a lemondás: a bérlő elveszíti a bérlési díjat, azt nem jogosult más időpontra felhasználni.
V. VIDEÓKURZUSOK MENETE

A résztvevő a jelentkezés, valamint a tanfolyam díjának rendezése után jogosultságot kap az online felületen a megrendelt tananyagokhoz. A jogosultság a jelentkezés alapján meghatározott időre szól.

A sikeres befizetés után a Szolgáltató értesíti a résztvevőt az online felületen történő regisztrálás részleteiről. A résztvevő jogosult a regisztrációt a vásárlástól számított 6 hónapon belül elvégezni. A regisztráció a tanfolyam megkezdését jelenti. A regisztrációt a Szolgáltató először jóváhagyja, ezután a résztvevő a regisztrált adataival belépési jogosultságot nyer az online felületre. A hozzáfárási idő mindig a regisztráció jóváhagyásának napjától számolódik! Az online  felületen a résztvevő hozzáfér azokhoz a tanfolyamokhoz, melyeket megvásárolt, valamint olyan időintervallumig fér hozzá, melyet megvásárolt. A jogosultságot a résztvevő külön díjazás ellenében meghosszabbíthatja a vásárlástól számított 365 napon belül.

A résztvevő hibájából adódóan ki nem használt tanfolyamot a Szolgáltató nem hosszabbítja meg. Amennyiben a tanfolyamok a Szolgáltató hibájából nem elérhetőek (pl.honlap leállás), az elérési szünet idejével a Szolgáltató jogosult a résztvevő számára meghosszabbítani a hozzáférését az adott tanfolyamhoz.

VI. TANFOLYAMOK FŐ ÉS ALTÉMÁI

A Szolgáltató a fő- és altémák meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az e-mail-es regisztráció során megadott e-mail címen (illetve esetlegesen megadott telefonszámon) keresztül, továbbá személyesen történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím megfelelőségéért, továbbá az e-mail szolgáltatás megfelelő működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvételnek a fenti okok alapján történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

VIII. TANFOLYAMI DÍJAK​

Bármilyen tanfolyam esetében a Szolgáltató jogosult az árak változtatására. A weblapon feltüntetett árak, mindig az aktuális árakat jelentik.

1. Tantermi tanfolyamok esetén:

A tanfolyamok konkrét díjai mindig a honlapon vannak feltüntetve az adott tanfolyamnál (www.textilsuli.hu)​

A szövés workshopok díja tartalmazza az oktató által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő – szövéskészítést, a szükséges alapanyagokat, a szövés elkészítéséhez szükséges eszközök használatát. A textilelőkészítő tanfolyam esetében a tanfolyami díj tartalmazza az alapanyagok és alapeszközök használatát (pl.: papír, festék, ecset, olló stb.), ugyanakkor nem foglalja magában a szükség-, illetve igényszerűen felmerülő további anyagok használatát.

2. Videókurzusok  esetén
Az online videókurzusok díjszabása az adott tanfolyam weboldalán található.

3. Magán oktatás (online/offline):

A jelentkezőnek mindegyik fent megnevezett csoportos tanfolyamra van lehetősége egyéni tanfolyam formájában is kérni a jelentkezését, amelynek díja bármely fentiek közül kiválasztott tanfolyam esetében az alábbiak szerint alakul (mind online, mind offline formában)​ az aktuális árak ezen a inken feltüntetve:

https://www.textilsuli.hu/maganoktatas

A magán oktatás bérleteket a vásárlástól számítva 3 héten belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a bérlet elavul!

 • A magán oktatás bérletei különböző idő egységeket tartalmaznak, ezeket egyéni módon is van lehetőség felhasználni, de minden esetben külön megegyezés tárgyát képzi a résztvevő és a Szolgáltató között!
 • A magán oktatás bérleteinek lejárati ideje a vásárlástól számítandó, meghosszabbítani csak külön díjszabás esetén lehetséges!
 • A magán oktatás bérleteket csak hétköznap lehetséges felhasználni, hétvégén és ünnepnapokon egyéni egyeztetés és felár ellennében van rálehetőség!
 • A megvásárolt bérlet időtartama tartalmazza az online kapcsolattartás formáit (email, videochat,stb.), a feladatok előkészítését, kitalálását és ütemezését. A megvásárolt bérlet időtartama nem tartalmazza egyéb online tanfolyamok videó és egyéb anyagait, ezeket külön díjszabással van lehetősége a résztvevőnek megvásárolni.

Az online konzultáció időpontját a Szolgáltató Google Naptárban rögzíti és elküldi az esemény meghívóját a résztvevőnek. A foglalás után a résztvevő megerősíti a foglalást. Amennyiben a résztvevő nincs jelen az egyeztetett időpontban, a Szolgáltató nem felelős  a konzultáció meghiúsulásáért, így újabb konzultációs lehetőséget csak újabb díjszabás ellenében tud adni.

Lemondási feltételek:

1 nappal a beidőzített időpont előtt az adott alkalom 50%-os felszámolása a bérletből

Az adott alkalom napján történő lemondás esetén az aktuális alkalom 100%-os felszámolása a bérletből.

AJÁNDÉKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Bármely online magán oktatás / videókurzus is vásárolható ajándékba.

Ezesetben a vásárláskor / később emailben a vásárló értesíti a Szolgáltatót, hogy ajándékba szeretné adni a megvásárolt tantermi tanfolyamot/videókurzust. A Szolgáltató a résztvevő egyéni kérésére 48 órán belül nyomtatható, névre szóló ajándékkártyát küld elektronikus úton a vásárlónak.

Az online és a tantermi oktatásra vásárolt ajándékkártyák egymással fel nem cserélhetőek. Az online oktatásra vásárolt ajándékkártya csak online oktatásra, a tantermi oktatásra vásárolt ajándékkártya csak tantermi oktatásra felhasználható. Kivételt képez, amennyiben a Szolgáltató extrém esetben másképp nem dönt.

​Az ajándékkártyák felhasználására a vásárlástól számított 6 hónap áll rendelkezésre.​

 • Az adott ajándékkártyát egy tanfolyamra lehet csak felhasználni.​
 • A teljes tantermi tanfolyamok a Szolgáltató által megjelölt vannak, ezeken a napokon lehet csak felhasználni az erre megváltott kártyákat.​
 • Az ajándékkártya lejárati ideje nem meghosszabbítható.
 • Az ajándékkártyákat az iskola mindig épp aktuális áraival lehet felhasználni.​
 • Az ajándékba kapott összeget magán oktatásra is fel lehet használni, a magán oktatás árai fognak vonatkozni a beszámításnál.​
 • Az ajándékkártyák visszaváltására nincs lehetőség, de az ajándékkártya nem névre szóló, tehát átruházható másra.
IX. FIZETÉS MÓDJA

a. Banki átutalás

​Ebben az esetben a jelentkező köteles az általa kiválasztott tanfolyam díját banki átutalással a Szolgáltató részére megfizetni. A regisztráció a jelentkező által átutalt összegnek a Szolgáltató alább megjelölt bankszámlaszámán történő jóváírását követően válik érvényessé. Tantermi oktatás esetén ennek megfelelően a jelentkezőnek szükséges az átutalást úgy kezdeményeznie, hogy a tanfolyam díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírására legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 2 munkanappal kerüljön sor. Online tanfolyam esetén a fizetés beérkezésének időpontjától számítja a Szolgáltató a hozzáférési jogosultságot.

A banki átutalás adatai:

Szolgáltató Kedvezményezettként történő megnevezése: Antoni Tamás

Szolgáltató (Kedvezményezett), bankszámlaszáma: Wise, 12600016-17007855-88852400

Az átutalás során a Közlemény rovatba a jelentkező köteles az alábbiakat feltüntetni:

 • az e-mali-ben megküldött megrendelési visszaigazolásban, a megrendelési azonosító alatt található azonosítószámot​

 

b. Készpénzes fizetés

​A COVID-19 miatt a Szolgáltatónak 2020 márciusától határozatlan ideig nem áll módjában készpénzes fizetést elfogadni.

Vészhelyzeten kívüli állapotban tantermi oktatás esetén:

Ebben az esetben a jelentkező – a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelően – legkésőbb a tanfolyam első kurzusának időpontját megelőző 4 munkanappal – köteles az aktuális tanfolyam díját a Szolgáltató részére készpénzben megfizetni.

Videókurzus  vásárlása esetén nincs lehetőség készpénzes fizetésre.

Mind a banki átutalással, mind a készpénzes formában történő megfizetés alatt a kiválasztott tanfolyam (akár egy, akár több alkalmas tanfolyamról van szó) díjának egy összegben történő megfizetését kell érteni. Többalkalmas tanfolyamot érintő esetlegesen felmerülő részletfizetési igény a Szolgáltatóval történő további megbeszélés és megegyezés tárgyát képezi.

SZÁMLÁZÁS

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a billingo.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget, papíralapú számlát állít ki és küldi el e-mail-ben a résztvevőnek. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben a Résztvevőnek szüksége van a számla nyomtatott verzójára, és azt ő maga nem tudja kinyomtatni, úgy a Szolgáltató postázási költség ellenében postázza a résztvevőnek. Amennyiben a résztvevő elektronikus számlát kér, úgy a Szolgáltató 15 ft megfizetése ellenében kiállítja az elektronikus számlát. Elektronikus számla igényét a résztvevőnek előre jeleznie kell.

X.TANFOLYAMON VALÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

1. Tantermi oktatás esetén:


a. Higiénia és biztonság. A tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

· egészségi állapota, személyes higiénéje az oktató, továbbá az adott kurzus többi jelenlévő résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti;

· az iskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

· magatartásával a kurzuson az oktató vagy a résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

· viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők az oktatási helységet, valamint annak felszerelési tárgyait, és a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

b. Személyiségi jogok

A Szolgáltató előzetes szóbeli vagy írásbeli engedélye nélkül tilos a kurzusokon fotók és videóanyagok készítése, továbbá azoknak engedély nélkül történő bárminemű felhasználása, közlése. A Szolgáltató hozzájárulásával készített fotók és videóanyagok esetében – amennyiben azok bármilyen közösségi oldalon megosztásra kerülnek – minden esetben szükséges feltüntetni az alábbiakat:

 • A Szolgáltató pontos megnevezése, továbbá a tanfolyam típusa, vagy
 • amennyiben lehetőség van rá, az adott tartalomban Szolgáltató és a tanfolyam típusának megfelelő hivatkozással történő megjelölése.

Amennyiben a Szolgáltató olyan fotó- és videófelvételeket kíván készíteni tanfolyamain, melyeken a résztvevők esetlegesen megjelenhetnek/szerepelhetnek, és amely felvételek a Szolgáltató honlapján, valamint közösségi médiacsatornáin közlésre kerülhetnek, e szándékáról – azok készítését megelőzően – a résztvevőket köteles tájékoztatni. Amennyiben bármely résztvevő kifejezetten felismerhető módon szerepelne/feltűnne a készíteni kívánt fotó- illetve videófelvételeken, saját szereplését/feltűnését, illetve ezen felvételek bárminemű felhasználását, megosztását és közlését a Szolgáltatóval szemben jogában áll a helyszínen, a készítés időpontjában személyesen, szóban megtagadni. Kizárólag a fentiekkel ellenkező esetben, azaz a résztvevő szóban történő kifejezett beleegyező nyilatkozata esetén jogosult a Szolgáltató a fent említett felvételeknek – a résztvevő szereplésével/feltűnésével történő – készítésére, illetve ezen felvételek saját céllal történő felhasználására, megosztására és közlésére. A Szolgáltató köteles az adott résztvevő megtagadó vagy beleegyező nyilatkozatának megfelelően eljárni. A résztvevő a helyszínen szóban, személyesen megtett – megtagadó vagy beleegyező – nyilatkozatát követően ezekkel a felvételekkel összefüggésben a Szolgáltató irányába a továbbiakban semmilyen anyagi- vagy eljárásjogi igényt nem támaszthat, kivéve amennyiben a Szolgáltató a rá vonatkozó, a jelen ÁSZF X. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.

c. Szerzői jogok

A Szolgáltató tanfolyamain készült szövéseket, anyagokat, egyéb végtermékeket a résztvevő jogosult különböző kiállításokon, a nagyközönség számára bemutatni, azonban minden esetben köteles feltüntetni, hogy az adott szövés, anyag, illetve egyéb termék a Szolgáltató tanfolyama során készült. Ez alól kizárólag a Szolgáltató általi kifejezett felmentés esete képezhet kivételt.

Tilos a Tananyag sugárzása, azaz érzékelhetővé tétele távollévők számára képeknek és hangoknak, vagy technikai megjelenítésüknek vezeték vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló átvitelével (pl. hozzáférhetővé tétele az Interneten, ideértve a közösségi oldalakat is). Tilos továbbá Tananyagot elektronikus üzenetküldő alkalmazással (pl. Messenger, Viber stb.) továbbítani.

2. Online oktatás esetén:

a. Szerzői jogok

A Szolgáltató online tanfolyamai és tananyagai teljes egészében a Szolgáltató szellemi tulajdonát képzik. Így a tanfolyamok tudásanyagát, videóit, szöveges dokumentumait, hanganyagait a résztvevő harmadik fél számára nem adhatja tovább, azokat tovább nem taníthatja, a megvásárolt tananyagokat csak és kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatja, az oldalhoz történő hozzáférési anyagait sem adhatja át harmadik fél számára.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titkot tartalmazó tananyagot a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül sem haszonszerzési céllal, sem haszonszerzési cél nélkül semmilyen módon nem hasznosítja, mással nem közli és nem hozza nyilvánosságra.

A Résztvevő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Résztvevő felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató értesül a résztvevő általi szerzői jogi vagy szellemi tulajdoni visszaéléssel a Szolgáltató jogi úton kér kárpótlást az őt ért károkra.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jog megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását kérni, továbbá többek között követelheti

 • a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • a jogsértő szolgáltatás nyújtásának megtiltását;
 • a jogsértő általi adatszolgáltatást a jogsértésben résztvevőkről, a jogsértő hasznosításra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • kártérítést és
 • az ügyben hozott határozat közzétételét napilapban vagy az internet útján.

A jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos költségek a jogsértőt terhelik.

XI. TANFOLYAM ELMARADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tantermi tanfolyamok előre meghirdetett időpontját vagy tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról,  időpont-változásról, illetve a megváltozott tematikáról a Szolgáltató legalább 72 órával az adott kurzus időpontja előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában a jelentkező által befizetett tanfolyam díja bármely későbbi időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

XII. LEMONDÁSI FELTÉTELEK, PÓTLÁS

1. Tantermi oktatás és élő online tanfolyamok esetén:

A jelentkezés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, amíg a jelentkező írásban másképp nem ad információt.

A kiválasztott tanfolyamot megelőzően:

 • a. 8-6 munkanap közötti lemondás esetén, a jelentkező jogosult a befizetett tandíjat ingyenesen másik tanfolyamra felhasználni. Amennyiben a jelen ÁSZF alapján meghatározott felek közötti jogviszonytól a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik, további kurzuson részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató köteles részére visszatéríteni.
 • b. 5-4 munkanap közötti lemondás esetén a jelentkező köteles tudomásul venni, hogy a tanfolyam díjának 50%-át köteles a Szolgáltató számára megfizetni. Befizettet tanfolyam esetén a Szolgáltató a teljes tanfolyami díj 50%-át 30 napon belül a jelentkezőnek visszafizeti. Amennyiben a jelentkező más tanfolyamon szeretné a befizetett díjat felhasználni, ezt további 50% megfizetésével tudja megtenni. 
 • c. 3-nál kevesebb munkanappal történő lemondás esetén a tanfolyami díjat a jelentkező semmilyen módon nem tudja visszakapni. Következő tanfolyamra pedig  az eredeti tanfolyam díjának plusz annak 50%-ának megfizetésével tud csak részt venni.
 • ​d. Tanfolyamon belüli alkalom pótlására csak akkor van lehetőség, ha az alkalom a Szolgáltató hibájából kifolyólag nem kerül megrendezésre (pl. betegség)
 • Amennyiben a résztvevő nem tud részt venni bármilyen okból a tanfolyam egy vagy több alkalmán, annak/azoknak pótlására nincs lehetőség. Amennyiben a tanfolyam alkalma mindkét fél hibáján kívül eső okokból (vis major, pl. bombariadó, járványhelyzet) nem tud megrendezésre kerülni, a felek közös megegyezéssel döntenek az alkalom pótlásáról, annak idejéről és módjáról.

2. Magán oktats esetén:

 • 1 naptári nappal a leegyeztetett és beidőzített időpont előtt történő lemondás esetén: az adott alkalom 50%-os felszámolása történik a bérletből
 • Az adott időpont napján történő lemondás esetén: az aktuális alkalom 100%-os felszámolása történik a bérletből.

3. Videókurzusok esetén:

Videókurzusok esetén a résztvevő abban az esetben élhet az elállás jogával, amennyiben a tanfolyami regisztrációjának megerősítése még nem történt meg, tehát nem lépett be az oktatási felületre. Ebben az esetben a fizetést követő 14 naptári nap áll rendelkezésre, hogy a résztvevő az elállási jogával éjen. Ugyanez áll az online letölthető tartalmakra is (pl. Szövés munkafüzet, e-bookok): miután a letöltés megtörtént, elállással nem tud élni a jelentkező.

A Szolgáltató az elállás napjától számított 30 naptári napon belül köteles a tanfolyam díját a résztvevőnek visszautalni. Elállás esetén, amennyiben a tanfolyam részekén eszközöket, nyomtatott tananyagot is vásárolt a résztvevő, és azoktól is elállna, úgy sértetlen, bontatlan, eredeti állapotban köteles visszaküldeni a Szolgáltató által megjelölt címre az elállástól számított 14 naptári napon belül. Amennyiben a résztvevő az eszközöket megtartaná, úgy azok díját a Szolgáltató felszámolja, és azok díjával csökkentett összeget térít vissza a résztvevő számára az elállástól számított 30 naptári napon belül.

LEMONDÁS MÓDJA

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@textilsuli.hu címre megküldött e-mailben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta[1]  felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

[1] Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van  -telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Antoni Tamás egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1192 Budapest, Szigetvári köz 4/2.

E-mail címe: info@textilsuli.hu

Telefonszáma: +36302422332

Honlap: https://www.textilsuli.hu/

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

név, e-mail cím

Hírlevél küldése az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó témákról

Az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hírlevél küldéséhez kapcsolódó cél megszűnéséig

Az érintett kapcsolattartási adatai: név, e-mail cím, (ha az érintett nem rendelkezik e-mail címmel), telefonszám

Üzleti célú kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az Adatkezelőnek a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz, megkeresésben feltett kérdésekre való válaszadás lehetővé tételéhez, valamint ajánlat küldéséhez, továbbá a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéhez fűződő jogos érdeke

A jogviszony megszűnését követően az abból eredő igények érvényesíthetőségének elévüléséig; jogviszony hiányában az adatkezelés kezdetétől számított 10 évig (vagy az érintett tiltakozásáig, amennyiben az megalapozott);

A szerződés előkészítésével kapcsolatos adatok

(magánszemély szerződéses partner adatai, illetve nem magánszemély szerződéses partner esetén a kapcsolattartó, képviselő és a szerződéskötés szempontjából releváns magánszemély neve, elérhetősége)

Szerződés előkészítése, szerződéskezelés

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megkötésének meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.

A szerződés teljesítésével összefüggő adatok (ideértve a felek közötti kapcsolattartáshoz, elszámoláshoz, továbbá a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adatköröket is)

Szerződés teljesítése, szerződéskezelés, számviteli kötelezettségeknek való megfelelés

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

A szerződéssel kapcsolatban keletkező számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés jogalapját az adó-és számviteli jogszabályokból következő jogi kötelezettségek képezik.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi, illetve számviteli) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.

Hibás teljesítés esetén az igényérvényesítéshez szükséges adatok

Szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéskezelés

Az Adatkezelő szerződésből fakadó igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.

A szerződés megszüntetésével összefüggő adatok

Szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése, szerződéskezelés

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.

Valamennyi fent említett, illetve a szerződésből eredő igénnyel összefüggő személyes adatkör

Jogi igény érvényesítése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is).

Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig

 

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet

 • a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése;
 • hírlevelek küldésének elmaradása;
 • üzleti célú kapcsolattartás, megkeresésekre válaszadás eredménytelensége.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga (ld. 6. E pont)!

 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A címzett kategóriája (ha van ilyen)

A címzett által végzett tevékenység

UNAS

(unas.hu)

regisztrációnál megadott személyes adatok

adatfeldolgozó

weboldal létrehozásával, szerkesztésével összefüggő szolgáltatás nyújtása

https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Reservio s.r.o.

(reservio.com)

Facebook profil, név, e-mail cím

adatfeldolgozó

időpont foglalásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása

https://www.reservio.com/hu/privacy-policy/

UNAS (unas.hu)

név, e-mail cím

adatfeldolgozó

hírlevél küldésével összefüggő szolgáltatás nyújtása

https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

KBOSS.hu Kft. (Szamlazz.hu)

Számla kiállításához szükséges adatok

adatkezelő

számla kiállítására irányuló szolgáltatás nyújtása

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Központi Statisztikai Hivatal

A természetes személy születési ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, neme, lakcímének irányító száma, munkajogi státusza, képzésre való beiratkozás időpontja, képzés befejezésére vonatkozó adat, képzésen való részvételi díj költségviselésére vonatkozó adatok

adatkezelő

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben meghatározott hivatalos statisztikai tevékenység.

Pest Megyei Kormányhivatal (Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer)

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ában meghatározott adatok (így többek között személyazonosító adatok, állampolgárság, kapcsolattartási adatok, adóazonosító jel, társadalombiztosítási jel, végzettséggel kapcsolatos adatok, fizetési kötelezettséggel, igénybe vett hitellel kapcsolatos adatok)

adatkezelő

A felnőttképzési tevékenység folytatásának bejelentése, engedélyezése és nyilvántartásra vonatkozó kötelezettség teljesítése.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/ viewpage.action?pageId=46760379)

Webhold Internet Bt.

honlapon keresztül megadott adatok

adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltatási tevékenység.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzett(ek)en kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

4. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Az Adatkezelő részéről egyéb forrásból adatbeszerzés nem történik.

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

6. Érintetti jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés jogalapját az érintettel kötött szerződés teljesítése képezi. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

A, A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

B, A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintettszemélyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C, A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D, Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E, A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F, Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G, Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/                                                                Telefon: +36-1-391-1400

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.                           Fax: +36-1-391-1410

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.                                                   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő a hírlevélre történő fel- illetve leiratkozást az Unas szolgáltató igénybevétele útján biztosítja, melynek keretében az Unas informatikai rendszere automatikusan kezeli a beérkező kérelmeket (fel, illetve leiratkozási kérelmek), illetve az Adatkezelő ezen informatikai rendszer segítségévél – az érintett kifejezett, befolyásmentes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén – biztosítja, hogy az érintett által választott vagy választani kívánt szolgáltatás alapján az érdeklődési körébe tartozó hírleveleket küldjön részére.

8. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további huszonöt nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított huszonöt napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

* * *

Hatályos: 2020. október 1. napjától

Cookie adatkezelési tájékoztató - Általános információk

Az alábbi tájékoztató Antoni Tamás egyéni vállalkozó (székhely: 1192 Budapest, Szigetvári köz 4/2.; nyilvántartási szám: 52030084; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által a  https://www.textilsuli.hu/ weboldalon („Weboldal”) használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső magánszemély) tájékoztatására szolgál.

Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljeskörűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon magánszemélyek személyes adatait, akik az Adatkezelővel honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
I. Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Mik azok a cookie-k?

A cookie – amelyet magyarul néha „süti”-nek is neveznek - egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t a cookie fajtájától függően meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra, biztosítsa a weboldal megfelelő működését, vagy pl. analitikai méréseket készítsen.

Egyes cookie-k elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, míg mások bizonyos többlet-vagy kényelmi funkciókat biztosítanak.

A cookie-k az Ön számítógépén, vagy egyéb eszközén biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

Hogyan, milyen célból és milyen jogalapon használjuk a weboldal látogatása során a cookie-kat?

Elengedhetetlenül szükséges cookie-k

1. A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, a weblap tartalmainak hibamentes megjelenítése, honlapunk terhelésének kiegyenlítése, valamint a felhasználó beazonosítása. Alkalmazásuk nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható. Az ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének, vagy egyéb eszközének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük.

Többletfunkciókat nyújtó cookie-k

2. Egyes cookie-k statisztikai, webanalitikai mérésekre szolgálnak. Ezek számunkra azért fontosak, mert ilyen módon tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP cím, város, a használt eszköz, böngésző, operációs rendszer típusa, illetve az a jellemző, hogy weboldalunkon mely aloldalakat látogatott meg, és ott mennyi időt töltött). Tekintettel arra, hogy ezek a cookie-k a weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén alkalmazzuk. Ezen cookie-k alkalmazásának időtartama addig terjed, amíg az általuk lehetővé tett funkciók biztosítása azt szükségessé teszi, vagy Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ön a hozzájárulását a Weboldal felkeresésekor felugró, kifejezetten erre a célra szolgáló felületen adhatja meg. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, ezeket a típusú cookie-kat nem alkalmazzuk az Ön eszközén. Hozzájárulását a cookie beállítások módosításával bármikor utólag is megadhatja, vagy visszavonhatja.

Marketing célú cookie-k

3A marketing célú sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése céljából, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak. Ez esetben az Ön kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő hirdetéseit a Facebook, mint külső szolgáltató internetes webhelyeken jeleníti meg. A Facebook cookie-k útján tárolja, hogy Ön korábban már látogatást tett a Weboldalon, és ez alapján célzottan jeleníti meg a hirdetéseket Önnek. Ezen cookie-k alkalmazásának időtartama 3 (három) hónapos időtartamig terjed, vagy addig, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ön a hozzájárulását a Weboldal felkeresésekor felugró, kifejezetten erre a célra szolgáló felületen adhatja meg. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, ezeket a típusú cookie-kat nem alkalmazzuk az Ön eszközén. Hozzájárulását a cookie beállítások módosításával bármikor utólag is megadhatja, vagy visszavonhatja.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webanalitikai mérések céljából a Google Analytics cookie-t használjuk, amellyel kapcsolatos további részletekről az alábbi linken tájékozódhat:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Ezúton tájékoztatjuk, hogy marketing hirdetések céljából a Facebook-ot használjuk, amellyel kapcsolatos további részletekről az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

A fentiek alapján bármikor lehetősége van megtekinteni és módosítani a Facebook-hirdetésekhez kapcsolódó beállításokat a következő linkre kattintva:

https://hu-hu.facebook.com/help/1075880512458213/?helpref=hc_fnav

Szintén felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti, valamint bármikor törölhet minden, a számítógépén, vagy egyéb eszközén tárolt cookie-t az eszközről.

A Weboldalon használt cookie-k funkciói és tulajdonságai az alábbiak:

Név

Kategória

Időtartam

Cél

_ga

Statisztikai célú cookie

2 év

Google Analytics webanalitikai mérések

_gat

Statisztikai célú cookie

1 perc

Google Analytics webanalitikai mérések

_gid

Statisztikai célú cookie

1 nap

Google Analytics webanalitikai mérések

_fbp

Marketing célú cookie

3 hónap

Facebook-hirdetés

cookie_accept

Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie

1 év

Cookie tájékoztató felület mutatása/elrejtése

Google Adwords konverziós kód

Marketing célú cookie

90nap/18hónap/2év

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Google Adwords remarketing kód

Marketing célú cookie

90nap/18hónap/2év

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Facebook konverziós kód

Marketing célú cookie

90nap/18hónap/2év

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

Facebook remarketing kód

Marketing célú cookie

90nap/18hónap/2év

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval érintett adatkezelése során automatizált döntéshozatalt (tehát pl. olyan eljárást, amelynek során emberi beavatkozás nélkül, egy számítógépes algoritmus hoz az érintettekre vonatkozó döntéseket), illetve profilalkotást (tehát pl. az érintett bizonyos személyes jellemzőinek elemzésén alapuló következtetések levonását, személyiségprofil készítését) a cookie-k kezelésének automatizált jellegéből, módjából, valamint a gyűjtött adatok köréből következően nem végez.

II. Adattovábbítások címzettek részére

A Weboldalon a Google Analytics használatából következően harmadik fél (a Google) által használt cookie is működik A Google Analytics egy olyan elemzőeszköz, amelynek engedélyezése esetén az Ön böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google részére, ideértve a felkeresett oldal URL-jét, valamint az Ön eszközének IP címét. Az adatokat a Google statisztikák készítéséhez használja, amelyek az Adatkezelő részére segítséget jelentenek a Weboldal működésének optimalizálásához.

Ezzel kapcsolatosan a Google részletes tájékoztatását az alábbi linken érheti el:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

III. Érintetti jogok

A hatályos jogszabályok alapján Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg személyes adatai kezelése kapcsán. A jelen pont általánosan foglalja össze az Önt megillető jogokat, az azt követő pontok pedig az egyes jogok gyakorlásának feltételeit ismertetik.

 • Ön jogosult kérni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba. Ezen jogok gyakorolhatósága függ az adatkezelés jellegétől is, így pl. amennyiben Ön a gyűjtött adatok alapján nem azonosítható, az adatkezelő a kérelmének nem köteles eleget tenni.
 • Önt meghatározott feltételek teljesülése esetén megilleti a törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog, továbbá megilleti az adatok helyesbítéséhez való jog.
 • Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
 • Az adatkezelő által automatizált módon kezelt, hozzájárulás jogalapon rögzített adatok kapcsán Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
 • Önt bármikor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A, A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

B, A helyesbítéshez való jog

Tekintettel a cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jellegére – különösen annak automatizált voltára – a gyűjtött személyes adatok helyesbítésének lehetősége szűk körben merülhet fel.

Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

C, A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az adatkezelő azokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az átadott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

D, Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amelyhez Ön hozzájárult, illetve az adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

E, A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az adatkezelő nem köteles helyt adni, ha

 •  bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F, Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket hozzájárulás alapján bocsátott az adatkezelő rendelkezésére és az adatkezelő automatizáltan (pl. bármilyen számítógépes rendszerben) kezel, az Ön részére géppel olvasható formátumban (akár email útján, pl. pdf csatolmányként) adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Abban az esetben, amennyiben az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

G, Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, panasza merül fel a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés kapcsán, lépjen velünk kapcsolatba a lenti elérhetőségeken:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Adatkezelő általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül –jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak az Ön nevében történő benyújtásával, a NAIH határozata bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésével, keresetindítással, valamint kártérítési jogának érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

IV. Kontakt

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

Email: info@textilsuli.hu;

Telefonszám: +36302422332.

 

***

 

Melléklet

Alapvető fogalmak, melyek a tájékoztató megértését segítik

Személyes adat

Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy adott természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik. Ilyen információ lehet pl. azon eszköz IP címe, amelyről Ön a weblapunkat felkeresi.

Adatkezelés

Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amelyet személyes adatokon hajtanak végre. Ilyen pl. az adatok gyűjtése, tárolása, elemzése.

Adatkezelő

Adatkezelőnek nevezzük azt a személyt, aki vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője a weboldal vonatkozásában Antoni Tamás egyéni vállalkozó.

Címzett

Akinek az adatkezelő az érintett személyes adatait átadja.

Érintett

Bárki, akinek a személyes adatai a weboldalunk felkeresése során birtokunkba kerülnek.

Harmadik fél

Mindenki, aki nem az adatkezelő és nem az érintett.